2020: Opening van het KBR museum rond de Librije van de Bourgondische hertogen

KBR, een nieuwe naam voor de Koninklijke Bibliotheek van België

Enkele maanden geleden maakte de Koninklijke Bibliotheek van België haar gedaanteverwisseling officieel en gaf ze zichzelf een nieuwe naam: KBR. De nieuwe naam belichaamt de evolutie van de traditionele bibliotheek naar een globale beleving waar u toegang heeft tot uitzonderlijke kennis in ontelbare betrouwbare bronnen, waar u aan culturele activiteiten kunt deelnemen, waar u inspirerende ontspannings- en ontmoetingsruimten vindt en waar u professionele ontmoetingen kunt organiseren.

 

Koester de tijd: de nieuwe filosofie van KBR

In een wereld waar alles snel moet gaan, positioneert KBR zich als een plek waar de tijd gekoesterd wordt. Ze bewaart de sporen van het verleden, een collectie van meer dan acht miljoen waardevolle en authentieke documenten, maar omarmt ook het heden en helpt de bezoeker tijdens zijn race tegen de klok te zoeken naar wat essentieel is.

 

Een nieuw museum: KBR museum

De evolutie van KBR krijgt een vervolg met de opening van het KBR museum op 15 mei 2020.

Al meer dan 600 jaar bewaart KBR in haar kluizen een kostbare schat die ze beschermt tegen de tand des tijds. Het gaat om de Librije van de hertogen van Bourgondië, een verzameling van aanvankelijk meer dan 900 handschriften waarvan een derde vandaag bewaard blijft. De handschriften werden verlucht door de beste miniaturisten van de 15de eeuw, van wie sommigen even beroemd waren als Jan Van Eyck of Rogier van der Weyden, en gelden als meesterwerken van de westerse kunst. Op de kruising van middeleeuwen en moderne tijd bestrijkt deze “librije” alle domeinen van de wetenschap en bevat ze zeer belangrijke teksten van de middeleeuwse literatuur. Ze behoorde tot de grootste bibliotheken van haar tijd, naast die van de Franse koningen, de Medici of de pauselijke bibliotheek.

 

Het parcours van het KBR museum start in de Nassaukapel en krijgt een vervolg op twee hoger gelegen verdiepingen. De eerste verdieping toont hoe een handschrift wordt gemaakt in verschillende stappen en schetst de historische, de economische en de artistieke context waarin deze prachtige verzameling is ontstaan. Op de tweede verdieping zoomen we in op de handschriften van de hertogen. In een innovatieve scenografie, die gebruik maakt van vernieuwende technologieën, ontdekt de bezoeker meer dan 160 originele documenten, verspreid over het hele museum. Naast de stukken uit de eigen verzamelingen krijgt KBR ook heel wat objecten van andere instellingen in bruikleen. Schilderijen, retabels, beelden en dagelijkse gebruiksvoorwerpen zullen de tentoongestelde werken begeleiden. Om te kunnen garanderen dat de handschriften onder perfecte omstandigheden bewaard worden, kunnen ze niet permanent worden tentoongesteld. Daarom komt er driemaal per jaar een wissel van de boeken. Zo weet de bezoeker dat hij bij elk bezoek nieuwe pareltjes zal ontdekken.

 

KBR biedt deze culturele ervaring aan in vijf talen voor drie verschillende bezoekersprofielen die overeenstemmen met een verdiepend bezoek, een eerste kennismaking of een bezoek op maat van kinderen.

 

Meerdere partners verlenen hun steun aan dit project. De Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen investeren samen met KBR in de infrastructuur- en inrichtingswerken. Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de restauratie van de middeleeuwse handschriften. De vzw Vrienden van KBR financiert een deel van de scenografie.

Brochure over KBR museum

PDF - 1.6 Mb

Over KBR

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium van ruim 8 miljoen documenten. Ze geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan.

Contact

Kunstberg 28 1000 Brussel

+32 (0)2 519 53 11

[email protected]

www.kbr.be