De Koninklijke Bibliotheek opent haar Krantenleeszaal na een volledige make-over

Ruimte voor onderzoek, studie, co-working en ontspanning.

  • Heropening voor het publiek vanaf maandag 12 maart om 9.00 uur
  • Ruimte om te studeren, te vergaderen en te ontspannen
  • Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit
  • Miljoenen krantenpagina’s, met o.a. 2.000 Belgische en 500 buitenlandse krantentitels

 

Op maandag 12 maart om 9.00 uur opent de Koninklijke Bibliotheek de nieuwe leeszaal van de afdeling Kranten en hedendaagse media. Deze ruimte is gerenoveerd dankzij het eenmalig investeringskrediet dat de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid aan de Bibliotheek heeft toegekend en biedt plaats voor werk en ontspanning in hartje Brussel.

“Het bibliotheekconcept van consultatie van de meest verscheiden media, van lectuur, studie, co-working en gesprek is nieuw. Het speelt in op een groeiende vraag van onderzoekers, studenten en creatievelingen die massaal gebruik wensen te maken van de bibliotheekinfrastructuur in de hoofdstad. De grootste bibliotheek van België wil meer zijn dan een plaats van individuele kennisoverdracht en stilte. Ze zet in op openheid en toegankelijkheid van de collecties en de infrastructuur, met aandacht voor personen met beperkte bewegingsmogelijkheden. Ik juich deze openheid van visie en aanpak toe.”

Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

Eenvoud in vorm en kleur

Het beeld van de stoffige bibliotheek is veraf in deze zaal, die opvalt door haar witte kleur en zuivere vormen. Tussen de individuele zitplaatsen, grote tafels en zeteltjes staat een totem bekleed met voorpagina’s van kranten, die de geschiedenis en de diversiteit van de Belgische geschreven pers toont.

Dankzij de grote oppervlakte is er ruimte voor de lezers om in alle rust te studeren, te lezen, de collectie te raadplegen of gewoon even te ontspannen. Verder zijn er ook ruimtes waar mensen kunnen afspreken om te vergaderen of te werken. In totaal zijn er 190 zitplaatsen beschikbaar.

Toegankelijkheid en uitzicht over de Kunstberg

De toegankelijkheid van deze plek kreeg extra aandacht; zo is er een lift naar de mezzanine voor personen met beperkte mobiliteit. Het zonlicht valt binnen langs de grote ramen die uitkijken over de Kunstberg en op die manier het contact met de stad buiten versterken. De nieuwe ledverlichting zorgt voor extra helderheid.

Rijke collecties raadplegen

Meer dan 2.000 Belgische en 500 buitenlandse krantentitels, die dateren van 1800 tot vandaag, vormen samen een onuitputtelijk fonds van vele miljoenen krantenpagina’s. De gedigitaliseerde kranten zijn toegankelijk via de interface BelgicaPress, waarmee je ook kan opzoeken aan de hand van trefwoorden. De rest van de collecties is beschikbaar op microfilm of gewoon via de papieren exemplaren die u aanvraagt via de catalogus.

“De komende jaren zullen we extra inzetten op het verbeteren van de toegankelijkheid van onze infrastructuur en van onze collecties, en dit zowel ter plaatse als online. We willen de bezoeker een zo eenvoudig mogelijke toegang bieden tot ons uitzonderlijk rijk historisch en cultureel patrimonium. Dankzij dit renovatieproject creëren we alvast een zeer aangenaam kader waarin de bezoeker kan werken, studeren of ontspannen, en waarin hij bovenal gebruik kan maken van een uitzonderlijk rijke verzameling Belgische en buitenlandse kranten.”

Sara Lammens, Algemeen directeur a.i.

Modernisering

Dit renovatieproject maakt deel uit van een globaler plan dat een verbetering van de toegang tot het gebouw én tot de collecties tot doel heeft. De Koninklijke Bibliotheek wil haar collecties meer dan ooit gaan openstellen en delen met de wereld. Naast deze vernieuwde leeszaal zal ook de aankoop van een nieuw bibliotheekbeheersysteem, waarvan de catalogus het meest zichtbare onderdeel vormt, hiertoe bijdragen en voor alle gebruikers een zeer grote stap voorwaarts betekenen en heel wat nieuwe mogelijkheden bieden. We stellen u dit nieuwe systeem over enkele maanden voor, het wordt momenteel uitvoerig getest.

Contacteer ons
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel