Een nieuw museum: KBR museum

Een nieuw museum: KBR museum

Een nieuwe mijlpaal

KBR investeert de komende jaren maximaal in het digitaliseren en online zetten van haar collecties, maar wil ook in het imposante gebouw in hartje Brussel haar bijzondere verzamelingen breder toegankelijk maken. In oktober 2019 werd een volledig vernieuwde onthaalinfrastructuur in gebruik genomen en opende de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ in en rond het prachtige 18de-eeuwse Paleis van Karel van Lotharingen. Maar liefst 30.000 bezoekers kwamen het volledige grafische oeuvre van de Vlaamse meester bewonderen. De evolutie van KBR kent binnenkort een nieuwe mijlpaal met de opening van het KBR museum op 15 mei 2020.

 

België verbergt al 600 jaar een schat

Al meer dan 600 jaar bewaart KBR een kostbare schat die ze beschermt tegen de tand des tijds. Het gaat om de Librije van de hertogen van Bourgondië, een verzameling van aanvankelijk meer dan 900 handschriften waarvan een derde vandaag bewaard blijft in KBR. De handschriften werden verlucht door de beste miniaturisten van de15de eeuw, van wie sommigen even beroemd waren als Jan Van Eyck. Op de kruising van middeleeuwen en moderne tijd bestrijkt deze “librije” alle domeinen van de wetenschap en bevat ze zeer belangrijke teksten uit de middeleeuwse literatuur. Ze behoorde tot de grootste bibliotheken van haar tijd, naast die van de Franse koningen, de Medici of de pauselijke bibliotheek.

 

Een museum in en rond de Nassaukapel

Het parcours van het KBR museum start in de Nassaukapel en krijgt een vervolg op twee hoger gelegen verdiepingen. Op de eerste verdieping komt u te weten hoe een handschrift werd gemaakt en illustreren we het vakmanschap van de kunstenaars in onze gewesten in de 15de eeuw. We schetsen er ook de historische, de economische en de artistieke context waarin deze prachtige verzameling is ontstaan. Op de tweede verdieping zoomen we in op de handschriften van de hertogen. In een innovatieve scenografie ontdekt de bezoeker meer dan 160 originele documenten, verspreid over het hele museum. Naast de stukken uit de eigen verzamelingen krijgt KBR ook heel wat objecten van andere instellingen in bruikleen. Schilderijen, retabels, beelden en dagelijkse gebruiksvoorwerpen zullen mee het verhaal van de hertogen en hun handschriften vertellen. De handschriften kunnen om redenen van bewaring niet permanent worden tentoongesteld. Daarom komt er driemaal per jaar een wissel van een deel van de stukken. De bezoeker kan zo bij elk bezoek nieuwe pareltjes uit de collecties van KBR ontdekken!

KBR biedt het parcours aan in vijf talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) voor drie verschillende bezoekersprofielen (verdiepend bezoek, eerste kennismaking of een bezoek op maat van kinderen).

 

KBR zou dit project nooit alleen tot een goed einde hebben kunnen brengen. Naast de bruikleengevers en talrijke partners uit het culturele veld verlenen verschillende partners financiële steun aan dit project. De Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen investeren samen met KBR in de infrastructuur- en inrichtingswerken; het Fonds Baillet Latour ondersteunt de restauratie van de handschriften en de vzw Vrienden van KBR financiert een deel van de scenografie.

- Sara Lammens, Algemeen directeur a.i. (KBR)

 

Als echte boekenliefhebber waardeer ik het project dat door KBR werd gelanceerd enorm en verheug ik me erop de handschriften van de Hertogen van Bourgondië, echte schatten uit ons erfgoed, te kunnen ontdekken. Ik wil het team van KBR feliciteren met haar visie en haar dynamiek in de realisatie van dit project.

- David Clarinval, Minister belast met het Wetenschapsbeleid

 

We zijn verheugd dat we opnieuw bijdragen aan de creatie van nieuwe museumruimten in de KBR. Er werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd om de ruimte open te maken en de zones met elkaar te verbinden. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan de verbetering van de toegankelijkheid. Tijdens de eerste fase werd de hoofdingang van de Kunstberg volledig gerenoveerd en heringericht met een toegangshelling. In deze nieuwe fase werden een glazen lift en een hefplatform voor personen met beperkte mobiliteit geplaatst voor het nieuwe museum over de hertogen van Bourgondië.

-  Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal Regie der Gebouwen

 

Met het project van de Librije investeert Vlaanderen 2,3 miljoen euro in de ontsluiting van een uniek, maar te weinig bekend onderdeel van ons erfgoed: de prachtige handschriftencollectie van de hertogen van Bourgondië. Deze 300 handschriften zijn stuk voor stuk echte pareltjes van de Vlaamse miniatuurkunst.De Koninklijke Bibliotheek kan hiermee haar missie – bewaring, onderzoek en ontsluiting – op een hoger niveau tillen.  Samen creëren we zo een authentieke erfgoedbeleving voor een breed binnenlands én buitenlands publiek.

- Zuhal Demir, Minister van Vlaams Toerisme

 

Meer info over het KBR museum vindt u in het persdossier dat u onderaan op deze pagina kan downloaden.

Contacteer ons
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel