Exclusief: een onbekend werk van Delville teruggevonden!

De Bibliotheek, bevoorrecht partner van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) stelt de zeldzame ontdekking nu tentoon in het Fin-de-Siècle Museum.

  • Een tot nu onbekend kunstwerk van Jean Delville werd (her)ontdekt in de collectie van het Prentenkabinet van de KBR
  • Eigenaardig: precies door zijn grote afmetingen wist de tekening tot nu toe aan alle aandacht te ontsnappen
 

Te groot om op te vallen

De door Jean Delville in 1888 gerealiseerde tekening werd teruggevonden in de collectie van het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek, naar aanleiding van opzoekingen voor het Fin-de-Siècle Museum. Vreemd genoeg kon ze tot op heden aan alle indelingen en classificaties ontsnappen door haar buitengewone afmetingen (Atlantico, 98cm l x 118 h).

De 'tekening opgedragen aan schrijver Maurice Siville' werd uiteindelijk ontdekt tijdens een systematische scanning van de collecties. Niet via de bestanden van de werken, maar via de klasseringen in elk formaat onder de naam Delville.

De kunstenaar

Jean Delville (1867-1953) was een idealistische schilder, schrijver en dichter. Zijn oeuvre en geschriften kenmerken zich door een drang naar het spirituele en een zoektocht naar de betekenis die zich achter het zichtbare bevindt, het ideaal. Het occulte gedachtegoed van Sâr Joséphin Péladan (1858-1918) en diens Orde van de Rozenkruisers beïnvloedden de kunstenaar hierin sterk.

De tekening neemt in het oeuvre van Delville geleidelijk een bijzondere plaats in, verlevendigd met vet potlood, pastel en gouache of met eenkleurige potloden. Zijn techniek is altijd doelbewust en zeer bestudeerd. Met zijn voorkeur voor de tekening zoekt hij aansluiting bij de traditie van de disegno. Deze term verwijst niet enkel naar de letterlijke tekening, maar naar de idee zelf, het concept achter een kunstwerk.

Het teruggevonden kunstwerk

Vermoedelijk zien we een voorstelling van de dood van de Griekse held Orpheus of een vroege figuratie van Prometheus, wiens lever elke dag uitgepikt werd. Of heeft Delville zich op de mythe van de Stymphalische vogels geïnspireerd? Deze gevaarlijke vogels leefden aan het meer van Stymphalos in Arcadië en aten mensenvlees.

Dit werk is een overduidelijk voorbeeld van een van Delvilles opvallende neigingen: de irrationele krachten van de mythe in zijn afbeeldingen integreren om hen een sacrale betekenis te geven.

Oorsprong

Het werk is opgedragen aan Maurice Siville, kunstcriticus en redacteur van de invloedrijke tijdschriften 'La Wallonie' en 'Caprice-Revue', die immens populair waren bij jonge kunstenaars. In 1888 publiceert Siville zijn 'Contes pour l’aimée'. Ter gelegenheid daarvan en als blijk van hun vriendschap draagt Delville een tekening aan hem op. Kort daarna schilderde Delville het Portret van Mme Siville dat te zien was tijdens de 14de tentoonstelling van L’Essor in 1890.

Dit kunstwerk kwam rechtstreeks via de weduwe van de kunstcriticus in het Prentenkabinet terecht, waar het tot nu toe verborgen bleef.

Het Fin-de-Siècle Museum

Elk semester geeft het Fin-de-Siècle Museum een nieuwe inkijk in de kunstovervloed van de periode '1900'. Deze rotatie van werken laat het publiek kennismaken met broze – en dus zelden tentoongestelde – werken van beroemde namen zoals Rops, Degas, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Signac, Munch, Toulouse-Lautrec enzovoort. Belangrijke partners creëren mee deze dynamiek en verrijken steeds opnieuw het multidisciplinaire karakter van het tentoongestelde tijdperk: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Muntschouwburg, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Cinematek, de Bibliotheca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting, het Koninklijk Conservatorium Brussel, Belfius en, voor het in depot geven van de opmerkelijke Gillion-Crowet collectie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek

Met meer dan 1.000.000 te bestuderen documenten, krijgen de medewerkers van het Prentenkabinet regelmatig de kans om uitzonderlijke stukken te ontdekken tussen de collecties die de Koninklijke Bibliotheek over de jaren heen heeft verzameld. Deze collecties genieten bijzondere aandacht dankzij het Alvinus-project, dat tot doel heeft ze te digitaliseren en online ter beschikking te stellen.

Contacteer ons
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Samir Al-Haddad Persverantwoordelijke, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Samir Al-Haddad Persverantwoordelijke, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel