KBR zet robots in bij het digitaliseren van boeken en tijdschriften

KBR zet robots in bij het digitaliseren van boeken en tijdschriften

KBR zal dankzij de aankoop van drie geautomatiseerde scanners haar online aanbod met maar liefst 15.000 pagina’s per dag, of 3.000.000 pagina’s per jaar, kunnen uitbreiden. Het gaat specifiek om Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en de 20ste eeuw. Met deze toestellen kunnen ze sneller worden gedigitaliseerd en dus online toegankelijk gemaakt.

 

Een wereld in verandering

Net als de technologische mogelijkheden, evolueren ook de behoeften van het publiek. Gebruikers willen toegang tot de collecties ‘op afstand’ en onderzoekers in het bijzonder hebben steeds vaker grote hoeveelheden data nodig ('Collections as Data’).

KBR wil de komende jaren nog beter aan die behoeften tegemoet komen door haar inspanningen op het vlak van de digitalisering van de collecties te intensifiëren. Ze blijft inzetten op de handmatige digitalisering van  handschriften, kranten, kaarten en plannen en andere kostbare, unieke of kwetsbare documenten, maar gaat voor enkele specifieke collecties geautomatiseerde scanners inzetten om het tempo te kunnen opdrijven.

 

“Een van onze belangrijkste strategische prioriteiten bestaat erin erfgoed te digitaliseren en online toegankelijk te maken. We realiseren dit door te investeren in infrastructuur, door samen te werken met heel wat partners en door in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. De aankoop van deze ‘robots’ is een belangrijke investering die ons toelaat een versnelling hoger te schakelen en in het bijzonder Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw in groten getale online te brengen.”    – Sara Lammens, Algemeen directeur a.i.

 

Bronnen van onschatbare waarde voor onderzoek

Bij onderzoekers heerst een grote vraag naar de omvangrijke collectie Belgische boeken en tijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw van KBR. Dankzij de inzet van robots en dus de gedeeltelijke automatisering van de scanprocessen kan het tempo aanzienlijk worden opgedreven en kan KBR dit aanbod snel en exponentieel uitbreiden.

Momenteel worden de robots getest in het kader van het onderzoeksproject ARTPRESSE, dat Belgische kunst bestudeert aan de hand van de populaire periodieke pers. Er werden al tienduizenden pagina’s gescand, die ook werden toegevoegd aan www.belgicaperiodicals.be, het platform voor gedigitaliseerde tijdschriften van KBR.

 

“Door onze digitaliseringsketen voor een deel te automatiseren kunnen we de volumes uitbreiden met zo’n 15.000 pagina’s per dag voor de collecties van boeken en tijdschriften die in goede staat verkeren. Zo kunnen onze erfgoedspecialisten zich focussen op de meest kwetsbare en kostbare documenten en objecten. Die moeten namelijk nog altijd met de hand worden gedigitaliseerd. Dit is een nieuwe – cruciale – stap in de ontwikkeling van onze digitaliseringsactiviteiten die ons zal toelaten sneller tegemoet te komen aan de verwachtingen van ons publiek.” – Frédéric Lemmers, diensthoofd Digitalisering van de collecties bij KBR

 

Bijzondere aandacht voor collectieveiligheid

De veiligheid van de collecties krijgt bij KBR de hoogste prioriteit. Net zoals bij het manueel scannen van documenten worden bij het scannen met robots de hoogste standaarden in acht genomen. Enkel documenten die aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen (staat van het document, formaat,…), kunnen met de nieuwe toestellen worden gescand.

Tot slot nog dit: ‘de mens’ blijft ook bij het geautomatiseerd scannen een centrale rol spelen in het digitaliseringsproces, bijvoorbeeld bij de voorafgaandelijke controle van de staat van het document of bij het aansturen en overzien van het digitaliseringsproces.

 

Meer weten?

  • Neem contact op met Hanna Huysegoms (persverantwoordelijke).
  • Frédéric Lemmers, diensthoofd Digitalisering, is beschikbaar voor interviews.
  • Het is mogelijk om de digitaliseringsateliers te bezoeken.

 

 

 


 

Hanna Huysegoms Persverantwoordelijke, KBR

 

 

Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel