Koninklijke Bibliotheek van België wordt KBR

 

De wereld verandert. Ook de Koninklijke Bibliotheek van België evolueert. Ze wordt KBR, een unieke beleving die toegang biedt tot uitzonderlijke kennis.

  • Een scala aan authentieke informatiebronnen voor lezers en onderzoekers
  • Een rijk cultureel aanbod dat toelaat de fantastische collecties op een andere manier te ontdekken
  • Inspirerende ruimtes die een oase van rust bieden voor studie en reflectie
  • Volledig uitgeruste vergaderzalen in een uniek kader voor professionele ontmoetingen

De wereld verandert

De opdrachten van KBR blijven dezelfde, maar de manier waarop ze die uitvoert verandert. Ze past haar werking aan aan de snel evoluerende maatschappij en de gewijzigde behoeftes van de hedendaagse gebruikers.

De collecties, de plek en het publiek. Op deze drie pijlers steunt onze evolutie, met één kernwoord dat hen verbindt: toegankelijkheid.

Sara Lammens, Algemeen directeur a.i

KBR zal meer dan ooit inzetten op de digitalisering van haar collecties, het online brengen ervan en de integratie van nieuwe technologieën. Ze wil zoveel mogelijk integere informatie ter beschikking stellen van een zo breed mogelijk publiek en nieuwe onderzoeksperspectieven creëren. Ze breidt het wettelijk depot uit naar digitale publicaties en bereidt de bouw van een Belgisch webarchief voor.

Ik heb waardering voor de inspanning die KBR levert om aan deze instelling een nieuw elan te geven. Door haar collecties te digitaliseren, biedt ze garanties voor de bescherming, de verspreiding, de bewaring en een grotere toegankelijkheid van het erfgoed van de Staat. Dit is echter nog niet alles, want het project heeft ook tot doel een museum te creëren waar de bezoekers de rijke schatten van de Koninklijke Bibliotheek kunnen ontdekken. Als federaal minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid kan ik een dergelijke ontsluiting van ons erfgoed alleen maar ten volle steunen.

Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Naast het online verhaal zal ze ook in haar emblematisch gebouw op de Kunstberg in hartje Brussel inzetten op openheid en toegankelijkheid. De komende maanden wordt de infrastructuur grondig aangepast om het gebouw en de collecties toegankelijker te maken, het onthaal en de circulatie van de bezoekers te verbeteren, uitzonderlijke tentoonstellingen te kunnen organiseren en een nieuw museum te openen.

Ik ben opgetogen om samen met de Regie der Gebouwen te kunnen bijdragen aan de evolutie van een instelling met een erfgoedcollectie van zo’n onschatbare waarde. Het is een eer te mogen investeren in de herinrichting van de Nassaukapel, een gotisch juweel midden in KBR, en de transformatie van het Paleis van Karel van Lotharingen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan toegankelijkheid en ecologie.

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen

Bruegel in Black and White

Op 15 oktober van dit jaar opent de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’. Het complete grafische oeuvre van de meester, dat wordt bewaard in het Prentenkabinet van KBR, wordt in een stijlvol gerenoveerd Paleis van Karel van Lotharingen getoond. Vandaag start de online verkoop van de tickets via de gloednieuwe website www.kbr.be.

KBR Museum. Sinds 6 eeuwen een verborgen schat

In mei 2020 opent een museum in en rond de gotische Nassaukapel in het hart van de bibliotheek waar een van de mooiste collecties uit de westerse geschiedenis zal worden getoond: de boekenverzameling van de Hertogen van Bourgondië. Een onwaarschijnlijk kostbare schat wordt permanent tentoongesteld. De prachtig verluchte handschriften vormen de basis van een meeslepend verhaal over de gouden eeuw van onze gewesten.

In 2019 spelen we naar aanleiding van de 450ste  verjaardag van het overlijden van Bruegel deze Vlaamse Meester internationaal uit als cultureel ambassadeur voor Vlaanderen. We investeren € 3,5 miljoen in zowel de tentoonstelling ‘Bruegel in Black and White’, waar het complete grafische oeuvre van de meester getoond wordt, als in infrastructurele ingrepen in de Nassaukapel en het Paleis van Lotharingen die de Koninklijke Bibliotheek nog meer grandeur moeten geven. Zo hopen we meer mensen kennis te laten maken met het iconische vakmanschap dat onze Vlaamse Meesters nalieten.

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Partners en samenwerking

KBR heeft heel wat partners bereid gevonden om mee te stappen in haar verhaal. De Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen investeren samen met KBR maar liefst 7 miljoen in de infrastructuur- en inrichtingswerken, het fonds Baillet Latour financiert de restauratie van de middeleeuwse handschriften en de Bruegelprenten en de Nationale Loterij bekostigt de constructie van aangepaste vitrines voor het tentoonstellen van prenten. Daarnaast werkt KBR samen met talloze organisaties samen. Voor enkele voorbeelden verwijzen we u graag naar de brochures in bijlage. 

Contacteer ons
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel