Ontdekking van een portret van de jonge Verlaine

Het onuitgegeven document (privéverzameling) is vanaf 17.10 te zien in de tentoonstelling ‘Verlaine, cel nr. 252’ in het BAM te Bergen.

Een montere Paul Verlaine, in de fleur van zijn leven, laat een foto van zichzelf maken om die als souvenir te schenken aan zijn nicht, Élisa Moncomble, op wie hij altijd verliefd is geweest. De ontdekking van dit uitzonderlijke document, dat werd opgedolven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Verlaine, cel nr. 252’, vestigt de aandacht op het werk van de tentoonstellingscommissaris, Bernard Bousmanne, tevens conservator van de Handschriftenafdeling in de Koninklijke Bibliotheek, en op het enthousiasme dat gepaard gaat met deze grootste tentoonstelling over de dichter sinds bijna twintig jaar.

Douai: maart 2015. In het kader van de grensoverschrijdende akkoorden rond MONS 2015 trekt Bernard Bousmanne voor een lezing naar Noord-Frankrijk. Na afloop van zijn uiteenzetting spreekt een deelnemer hem aan en toont hij hem twee zogezegd onuitgegeven documenten. De conférencier stelt vast dat de ene foto al bekend is en voorkomt in een editie van zijn werk in de Pléiade-bibliotheek, maar merkt tot zijn verbazing dat de tweede foto tot op heden volkomen onbekend en onuitgegeven is.

Via een omweg in de geschiedenis is deze waardevolle foto van een jonge Verlaine, mooi uitgedost voor de foto zoals de mode het destijds wilde, opgenomen in de tentoonstelling. Dit familiesouvenir is vandaag in handen van de achter-achterkleinzoon van Élisa Moncomble, Verlaines nicht. De originele glasplaten werden ter beschikking van de Koninklijke Bibliotheek gesteld die ze heeft gedigitaliseerd en vervolgens afgedrukt.

Deze foto’s zijn uiterst belangrijk daar er van de jonge dichter slechts weinig afbeeldingen zijn overgeleverd. Ze zullen de bezoekers van de tentoonstelling zeker verrassen. Van Verlaine kennen we immers zijn door de leeftijd en het leven getekende gezicht, zoals hij te zien is op zijn laatste portretten.

Beide foto’s zijn de beste voorbeelden van de positieve weerslag die deze tentoonstelling heeft: dankzij de uitstraling van Mons 2015 en het werk dat rond deze tentoonstelling is verzet, hebben vele verzamelaars uitzonderlijke stukken, die het publiek nooit eerder te zien heeft gekregen, beschikbaar gemaakt voor de tentoonstelling.

Bernard Bousmanne staat tot uw beschikking om u in geuren en kleuren over deze ontdekking te vertellen en om u vele andere stukken en documenten te tonen die vanaf 17 oktober te bezichtigen zijn in het BAM te Bergen.

Contacteer ons
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Joachim Spyns Persverantwoordelijke, Koninklijke Bibliotheek van België
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel