Verklaring van het Réseau Francophone Numérique (RFN) over de bescherming van cultureel erfgoed

Een verklaring van het Réseau Francophone Numérique (RFN) over de bescherming van cultureel erfgoed: de grootste 26 documentaire instellingen van de Franstalige wereld publiceren een verklaring betreffende het cultureel erfgoed dat wordt bedreigd door radicale uitwassen.

De ondertekenaars hebben dit initiatief genomen naar aanleiding van de aanslagen tegen culturele instellingen en meer bepaald hun bezoekers in meerdere landen: België, Ivoorkust, Frankrijk, Marokko, Mali en Tunesië.

In de verklaring wordt gewezen op de noodzaak om cultureel erfgoed in al zijn vormen te beschermen, te ontsluiten en te verspreiden. Ze onderstreept de universele dimensie van cultureel erfgoed in zijn materiële en immateriële vorm. De verklaring herhaalt dat de leden van het netwerk vastberaden zijn hun krachten te bundelen met het oog op de versterking van de voorwaarden van bewaring, signalement, verspreiding en valorisatie van het erfgoed waarvoor ze de collectieve verantwoordelijkheid dragen ten voordele van de huidige en toekomstige generaties.

De ondertekenaars van de tekst zijn bibliotheken en archiefinstellingen die zich hebben verenigd in het Réseau Francophone Numérique (RFN). Ze zijn op 27 april 2016 samengekomen op de zetel van de Organisation internationale de la Francophonie in Parijs. Ze hielden er de 10de algemene vergadering van het RFN.

Consortium van grootste documentaire instellingen van de Franstalige wereld

Het Réseau Francophone Numérique (RFN) is een consortium van de grootste 26 documentaire instellingen van de Franstalige wereld. Terwijl ze al programma’s van erfgoeddigitalisering hadden gelanceerd of ernaar streven projecten in dit domein te ontwikkelen, bundelen ze hun krachten om een portaal van Franstalige digitale bibliotheek tot stand te brengen en te ontwikkelen in dienst van de uitstraling van de Franstalige cultuur en de Franse taal. De Organisation internationale de la Francophonie, die de Franstalige onderlinge samenwerking tussen de 80 aangesloten staten en regeringen organiseert, levert haar ondersteuning aan het RFN.

Voorzitter en algemeen afgevaardigde

Patrick Lefèvre, Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), werd verkozen tot voorzitter van het RFN, en Frédéric Lemmers, bevoegd voor de digitaliseringsprogramma’s in de KBR, benoemd tot algemeen afgevaardigde van het netwerk, in het kader van de oprichting te Brussel van de zetel van de internationale vereniging.

Koninklijke Bibliotheek van België

Als stichtend lid van het RFN werkt de Koninklijke Bibliotheek van België sinds 2006 aan de ontwikkeling van de activiteiten van het netwerk en aan de verrijking van zijn digitaal portaal. In zijn hoedanigheid van lid van het stuurcomité van het RFN sinds 2012 werd Patrick Lefèvre, algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, benoemd tot voorzitter van het netwerk, terwijl Frédéric Lemmers, bevoegd voor de digitaliseringsprogramma’s van de KBR, werd benoemd tot algemeen afgevaardigde tijdens de 10de algemene vergadering op 27 april 2016 te Parijs, in het kader van de oprichting te Brussel van de zetel van de vereniging. Bij deze gelegenheid werden de respectieve voorzitsters van de Bibliothèque nationale de France (BNF) en de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BANQ) beiden benoemd tot ondervoorzitsters van het netwerk, terwijl de functies van secretaris en penningmeester respectievelijk werden toevertrouwd aan de algemeen directeur van de Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) en aan de Bibliothecaris en Archivaris van CANADA.

De tekst van de verklaring staat online op http://www.rfnum.org/pages/a_propos/salle_de_presse

Contacteer ons
Joachim Spyns Attaché de presse, Bibliothèque royale de Belgique
Joachim Spyns Attaché de presse, Bibliothèque royale de Belgique
Over KBR

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert meer dan 8 miljoen documenten, een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR geeft u toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan.

KBR
Kunstberg 28
1000 Brussel