Welke sociale media moeten volgens u worden bewaard?

KBR start een crowdsourcing-actie om Belgische sociale media-inhoud te archiveren. Welke accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te worden? #biefstukfriet of #donderdagveggiedag? @pukkelpop of @RockWerchter? Vanaf vandaag mag iedereen suggesties inzenden via www.kbr.be/nl/socialmedia.

 

Waarom wil KBR sociale media bewaren?

Als nationale bibliotheek bewaart en beheert KBR een collectie van 8 miljoen documenten. De overgrote meerderheid daarvan zijn ‘fysieke’ documenten, maar de instelling bewaart ook een grote collectie digitale documenten. We digitaliseren onze erfgoedcollecties, maar bieden ook digital-born publicaties zoals e-books, e-journals en databanken aan.

Maar wat met het nationale erfgoed op het web? Er bestaan een aantal web- en sociale media- archiveringsinitiatieven in België, zoals goede praktijken voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel, maar een groot deel van het Belgische web wordt niet bewaard. Nochtans maken het web en de sociale media al jaren deel uit van ons dagelijks leven.

Het BESOCIAL-project van KBR ontwikkelt daarom een duurzame strategie voor het archiveren en bewaren van sociale media op federaal niveau. Daarnaast werkt KBR aan een beleid voor het archiveren van websites en zou ze in 2024 starten met het systematisch archiveren van een deel van het Belgische web.

 

Een evenwichtige selectie

Om een diverse en representatieve selectie te garanderen, roepen we uw hulp in. Het is niet haalbaar om alle Belgische sociale media te archiveren, gezien de grote hoeveelheid data. Bovendien kunnen we om juridische en technische redenen voorlopig enkel inhoud op Twitter en Instagram archiveren.

We maken daarom een selectie en vragen u om ons daarbij te helpen:

Welke accounts en hashtags moeten volgens u worden bewaard? Deel ze met ons op www.kbr.be/socialmedia.

 

Wat zoeken we precies?

Er zijn maar 2 vereisten:

  • de inhoud moet publiekelijk toegankelijk zijn op Instagram of Twitter (geen privé-accounts of privéberichten)
  • de inhoud moet verband houden met België. Dit kan heel breed gaan: hot topics in België, sportevenementen, festivals, herdenkingen, literatuur, minderheden, feestdagen, geografische regio’s, musea, kunstevenementen, voeding, monumenten, stakingen, media … Ze komen allemaal in aanmerking!

Inhoud is welkom in alle talen, zeker niet alleen in de officiële talen van België.

 

Meer weten?

  • Neem contact op met Joachim Spyns (perscontact)
  • Fien Messens, projectleider van het BESOCIAL-project, is beschikbaar voor interviews.

 

Deel de campagnevideo:

 

 


 

 

 

Over KBR

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Ze verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium van ruim 8 miljoen documenten. Ze geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan.

Contact

Kunstberg 28 1000 Brussel

+32 (0)2 519 53 11

[email protected]

www.kbr.be